Creative Commons License

PLE se referă la Portofoliul Lingvistic European. Acesta este un document în care cei care învaţă sau au învăţat o limbă străină fie în şcoală sau în afara ei pot să consemneze şi să gândească asupra experienţelor de învăţare şi culturale.

Portofoliul Lingvistic European a fost elaborat şi pilotat de Divizia de Politici Lingvistice a Consiliului Europei, Strassbourg, din 1998 până în 2000. Primul PLE oficial a fost lansat la nivel pan-european în timpul Anului European al Limbilor (2001)

Fiecare PLE constă în trei părţi obligatorii:

Paşaportul Lingvistic;

Biografia Lingvistică;

Dosarul;

Sectiunea Paşaport Lingvistic conţine un rezumat al performanţelor lingvistice ale posesorului în diferite limbi, la un anumit moment; acest rezumat este definit din punct de vedere al abilităţilor lingvistice şi al nivelelor de referinţă al Cadrului Comun European; sunt consemnate aici competenţele dobândite în sistemul formal de învăţământ şi sunt înregistrate competenţele lingvistice şi experienţele semnificative de învăţare, lingvistice şi culturale; paşaportul conţine informaţii referitoare la competenţe parţiale sau specifice; el permite auto-evaluarea, evaluarea profesorului şi evaluarea de către instituţii de educaţie sau comisii de evaluare; este necesar ca informaţiile consemnate în Paşaport să evidenţieze pe ce bază, când şi de cine a fost făcută evaluarea.

Biografia Lingvistică înlesneşte implicarea persoanei care învaţă în planificarea învăţării, reflectând şi evaluând procesul în învăţare şi achiziţiile de limbă; această biografie încurajează persoana care învaţă o altă limbă să precizeze ceea ce poate face în fiecare dintre limbi şi să consemneze informaţii privind experienţele culturale şi lingvistice dobândite în contexte formale sau informale de învăţare; biografia lingvistică este elaborată în aşa fel încât să promoveze multilingvismul, adică acumularea de competenţe întru-un anumit număr de limbi străine.

Dosarul îi oferă persoanei care învaţă posibilitatea de a selecta materialele care documentează şi ilustrează achiziţiile lingvistice sau experienţele consemnate în Biografia Lingvistică sau în Paşaport.


Proiect Nr. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene..
Conţinutul acestui website reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate
fi considerată responsabilă de orice utilizare a informaţiile pe care le conţine.
© 2008-2010 Parteneriatul proiectului Deaf Port.