Creative Commons License

Obiectivul principal al proiectului Deaf Port este acela de a elabora un Portofoliu Lingvistic European multilingvistic pentru Persoane Surde şi cu Deficienţe de Auz (+16) şi un Paşaport Lingvistic Europass cu scopul de:

a creşte motivaţia acestora de a-şi dezvolta, extinde şi diversifica abilităţile lingvistice;

a-i ajuta să gândească asupra obiectivelor, căilor de succes în învăţarea limbilor străine;

a-şi dezvolta capacitatea de învăţare independentă;

a se adapta capacităţilor de învăţare a acestor persoane în modul cel mai accesibil, punându-le la îndemână un format adecvat şi o adaptare a descriptorilor;

a prezenta standarde acceptate de comun acord şi a asigura transparenţă şi coerenţă în învăţarea limbilor străine.

Modelul Deaf Port al Portofoliului Lingvistic European se adresează trebuinţelor de învăţare ale persoanelor surde şi cu deficienţe de auz, punând procesul de predare şi învăţare a limbilor străine al grupului ţintă în contextul standardelor comune Europene cu scopul de:

a furniza informaţii transparente şi credibile privind abilităţile şi competenţele lingvistice ale persoanelor care învaţă

a consemna realizările acestora în domeniul învăţării limbilor străine

a menţine motivaţia acestora în învăţarea altor limbi

planul de strategie de învăţare

a le îmbunătăţi experienţa multilingvistică şi interculturală.


Proiect Nr. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene..
Conţinutul acestui website reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate
fi considerată responsabilă de orice utilizare a informaţiile pe care le conţine.
© 2008-2010 Parteneriatul proiectului Deaf Port.