Creative Commons License

EVP ir Eiropas Valodu portfelis. Tas ir dokuments, kurā tie, kas mācās vai ir mācījušies valodu – skolā vai ārpus tās  –, var dokumentēt un atspoguļot savu valodu un kultūras apguves pieredzi.

Eiropas Valodu portfeli izstrādāja un eksperimentāli pārbaudīja Eiropas Padomes Valodu politikas nodaļa Strasbūrā no 1998. līdz 2000. gadam. Pirmo oficiālo EVP izmantot Eiropas mērogā sāka Eiropas valodu gadā (2001).

Katrā EVP ir trīs obligātās sastāvdaļas:

Valodu pase;;

Valodu biogrāfija;

Valodu dosjē;

Sadaļa Valodu pase sniedz pārskatu par cilvēka dažādu valodu prasmēm konkrētajā laikā; pārskats ir definēts saskaņā ar valodu prasmes līmeņiem Eiropas Padomes izdotajās Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei; tā dokumentē formālās kvalifikācijas un apraksta valodu kompetences, kā arī svarīgāko valodu un cittautu kultūras pieredzi; tā iekļauj informāciju par daļējām un specifiskām kompetencēm; tā pieļauj pašnovērtējumu, skolotāja novērtējumu, mācību iestādes un eksaminētāju novērtējumu; tajā ir prasīts, lai pasē iekļautā informācija atspoguļotu, uz kāda pamata, kad un kas ir veicis novērtēšanu.

Valodu biogrāfija veicina valodu apguvēja iesaistīšanos plānošanā, atspoguļojot un novērtējot viņa vai viņas valodu apguves procesu un panākumus; tā mudina valodas apguvēju noteikt, ko viņš/viņa var izdarīt katrā valodā, un iekļaut informāciju par lingvistisko un kultūras pieredzi, kas iegūta izglītības apguves formālā vai neformālā veidā; tā ir organizēta, lai veicinātu daudzvalodību, t. i. kompetenču attīstību vairākās valodās.

Valodu dosjē piedāvā valodu apguvējam iespēju izvēlēties materiālus, lai dokumentētu un ilustrētu sasniegumus vai pieredzi, kas atspoguļota Valodu biogrāfijā vai Valodu pasē.


Projekta nr. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Projekts izstrādāts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.
Tīmekļa vietnes saturs atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisija
nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu.
© Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem projekta partnerība, 2008-2010.