Creative Commons License

Galvenie labuma guvēji projektā ir nedzirdīgie un vājdzirdīgie svešvalodu apguvēji, kuriem līdzekļi ir nodrošināti saskaņā ar vienotajiem Eiropas standartiem. Tā kā Valodu portāls nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem palīdz virzīt valodu kompetenču apguves procesu un ieviest pamatu viņu valodas prasmju novērtēšanai, tas ir arī noderīgs līdzeklis, kas palīdz valodu skolotājiem:

labāk izprast nedzirdīgo un vājdzirdīgo valodu apguvēju vajadzības;

pārraudzīt mācīšanas procesu;

novērtēt pedagoģisko stratēģiju efektivitāti;

novērtēt valodu prasmes nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem, kas piesakās mācību kursos vai darbā, vai arī piedalās starptautiskos pasākumos;

lietot deskriptorus, kas atbilst šai specifiskajai valodu apguvēju grupai, lai plānotu kursus un testus nedzirdīgo un vājdzirdīgo valodu apguvēju konkrētiem līmeņiem.

 

Valodu portālā nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem iekļautie materiāli:

nodrošina pamatprincipus mācību programmu un novērtēšanas materiālu veidotājiem;

nodrošina mācību līdzekļus izglītības iestādēm un darba devējiem;

palīdz izglītības jomas politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, jo īpaši akcentējot valodas apguvējus ar īpašām vajadzībām.


Projekta nr. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Projekts izstrādāts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.
Tīmekļa vietnes saturs atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisija
nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu.
© Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem projekta partnerība, 2008-2010.