Creative Commons License

Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem projekta rezultāti ir šādi.

Nedzirdīgo un vājdzirdīgo valodu apguvēju vajadzību, ierobežojumu, labākās prakses un grūtību analīze un pētniecības materiāli, lai palīdzētu izstrādātājiem.

Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem Eiropas Valodu portfelis nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem papīra un elektroniskā formātā, iekļaujot: Valodu pasi, Valodu biogrāfiju un Valodu dosjē septiņās valodās: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO.

Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem Lietotāja rokasgrāmatas pielikums skolotājiem papīra un elektroniskā formātā septiņās valodās: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO.

Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem Lietotāja rokasgrāmata papīra un elektroniskā formātā septiņās valodās: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO.

Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem Darba devēja rokasgrāmata papīra un elektroniskā formātā septiņās valodās: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO.

Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem Europass Valodu pase papīra un elektroniskā formātā septiņās valodās: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO.

Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem Ātrs interaktīvs pašnovērtējums.

Valodas deskriptori un pašnovērtējuma tabulas/kontroljautājumi nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem valodu apguvējiem, kas ieviesti Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem EVP un Europass Valodu pasē, septiņās valodās: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO.


Projekta nr. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Projekts izstrādāts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.
Tīmekļa vietnes saturs atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisija
nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu.
© Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem projekta partnerība, 2008-2010.