Creative Commons License

Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem projekta galvenais mērķis ir izstrādāt daudzvalodu Eiropas Valodu portfeli nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem (no 16 gadu vecuma).) un Europass Valodu pasi ar nolūku:

paaugstināt viņu motivāciju, lai attīstītu, paplašinātu un dažādotu viņu valodu prasmes;

palīdzēt viņiem apsvērt savus valodu apguves mērķus, mācību veidus un panākumus;

attīstīt viņu spējas patstāvīgi apgūt valodu;

visaptverošākajā veidā risināt mācību vajadzības, lai nodrošinātu piemērotu formātu un deskriptoru piemērošanu;

ieviest vispāratzītus standartus un nodrošināt pārskatāmību un vienotību valodu mācīšanā.

Eiropas Valodu portfeļa Valodu portāla modelis apmierina nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku valodas apgūšanas vajadzības un iekļauj mērķa grupas valodu mācīšanu un mācīšanos vienotu Eiropas standartu kontekstā, lai:

nodrošinātu pārskatāmu un ticamu informāciju par valodu apguvēju valodu prasmēm un kompetencēm;

veiktu uzskaiti par viņu valodu mācīšanās sasniegumiem;

saglabātu valodu mācīšanās motivāciju;

plānotu viņu mācīšanās stratēģiju;

uzlabotu viņu daudzvalodības un cittautu kultūru apguves pieredzi.


Projekta nr. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Projekts izstrādāts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.
Tīmekļa vietnes saturs atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisija
nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu.
© Valodu portāla nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem projekta partnerība, 2008-2010.