Creative Commons License

Výstupy projektu Deaf Port jsou následující:

Analýza potřeb, omezení, běžné praxe a výzev neslyšících studentů jazyků a studentů jazyků se sluchovým postižením a výzkumné materiály pomáhající všem, kteří se zabývají vývojem,

Deaf Port Evropské jazykové portfolio pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením v tištěné i elektronické formě, zahrnující: Jazykový pas, Jazykový životopis a Soubor dokumentů a prací v sedmi jazycích: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO,

Deaf Port Příručku pro učitele v tištěné i elektronické formě v sedmi jazycích: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO,

Deaf Port Příručku pro uživatele v tištěné i elektronické formě v sedmi jazycích: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO,

Deaf Port Příručku pro zaměstnavatele v tištěné i elektronické formě v sedmi jazycích: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO,

Deaf Port Europass-jazykový pas v tištěné i elektronické formě v sedmi jazycích: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO,

Deaf Port rychlé interaktivní sebehodnocení,

Jazykové deskriptory a tabulky pro sebehodnocení/seznamy pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením, které jsou součástí Deaf Port EJP a Deaf Port Europassu-jazykového pasu v sedmi jazycích: BG, CZ, DE, EL, EN, LV, RO.


Projekt č. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
© 2008-2010 Deaf Port project partnership.