Creative Commons License

Projekt Deaf Port vyvinul Europass-jazykový pas pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením.

Europass byl ustanoven Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro transparentnost kvalifikací a kompetencí.

Europass Jazykový pas byl vyvinut Radou Evropy jako součást Evropského jazykového portfolia a je jedním z pěti dokumentů Europassu.

Je to dokument k sebehodnocení, kde můžete popsat své řečové dovednosti a jazykové kompetence bez ohledu na to, zda jste je získal(a) formálně, nebo neformálně. Europass-jazykový pas používá šest evropských úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) k zaznamenání úrovně jazykové způsobilosti ve standardizovaném formátu.

Chcete-li se podívat na příklady vyplněného Europass-jazykového pasu, klikněte zde.

Pro stažení Deaf Port Europass-jazykového pasu ve formátu .pdf klikněte zde.

Pro stažení Deaf Port e-Europass-jazykového pasu klikněte zde.Podívejte se na video dole, abyste se naučil(a) víc!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Projekt č. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
© 2008-2010 Deaf Port project partnership.