Creative Commons License

Резултатите от проекта Deaf Port са следните:

Анализ на нуждите, ограниченията, практиките и проблемите при глухите и слабочуващите учещи езици и проучвания в помощ на разработващите;

Deaf Port Европейско езиково портфолио за глухи и слабочуващи хора в хартиен и електронен формат, включващо Езиков паспорт, Езикова биография и Досие на 7 езика: български, чешки, немски, гръцки, английски, латвийски, румънски;

Deaf Port Указания за учителя в хартиен и електронен формат на 7 езика: български, чешки, немски, гръцки, английски, латвийски, румънски;

Deaf Port Указания за ползвателя в хартиен и електронен формат на 7 езика: български, чешки, немски, гръцки, английски, латвийски, румънски;

Deaf Port Указания за работодателя в хартиен и електронен формат на 7 езика: български, чешки, немски, гръцки, английски, латвийски, румънски;

Deaf Port Езиков паспорт Europass в хартиен и електронен формат на 7 езика: български, чешки, немски, гръцки, английски, латвийски, румънски;

Deaf Port Интерактивен тест за бързо самооценяване;

Езикови дескриптори и таблици за самооценяване/чеклисти за глухи и слабочуващи учещи, включени в Deaf Port ЕЕП и Deaf Port Езиков паспорт Europass на 7 езика: български, чешки, немски, гръцки, английски, латвийски, румънски.


Проект No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Съдържанието на този уебсайт отразява само личните виждания на авторите и от Комисията не може да бъде търсена
отговорност за използването на съдържащата се в него информация.
© 2008-2010 Партньори по проекта Deaf Port.