Creative Commons License

Проектът Deaf Port разработи Езиков паспорт Europass за глухи и слабочуващи хора.

Europass е създаден с Решение No 2241/2004/EC на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 15 декември 2004 като единна рамка за прозрачност на квалификациите и компетенциите.

Езиковият паспорт Europass е разработен от Съвета на Европа като част от Европейското езиково портфолио и е един от петте документа Europass.

Той е документ за самооценяване, в който може да опишете вашите езикови умения и компетенции, независимо дали са били придобити формално или неформално. Езиковият паспорт Europass използва шестте европейски нива от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), за да се отбележи нивото на езикова компетентност в стандартизиран формат.

За да видите примерно попълнени Езикови паспорти Europass натиснете тук..

За да изтеглите Deaf Port Езиков паспорт Europass в pdf натиснете тук..

За да изтеглите електронен Deaf Port Езиков паспорт Europass натиснете тук..За да научите повече вижте видеото по-долу!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Проект No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Съдържанието на този уебсайт отразява само личните виждания на авторите и от Комисията не може да бъде търсена
отговорност за използването на съдържащата се в него информация.
© 2008-2010 Партньори по проекта Deaf Port.